Styrk bedriftens identitet med en tydelig
og identifiserbar profil!


logo // visuell profilering // identitetsdesign // bedriftsprofilering

firmatrykksaker // visittkort // brosjyrer // kataloger // årsmeldinger
bok-design // emballasje-design
web-design

 

Å skape en profil som gjør bedriften tydelig og identifiserbar, appellerer til målgruppen og som gir riktige assosiasjoner til omverdenen, er ingen lett oppgave – og noen ganger er du for involvert til å se fullt og helt mulighetene som finnes.

DIGEL DESIGN kan hjelpe deg å skape en god visuell profil, så kan du ta deg av det som er viktig for deg, bedriften din og kundene dine.

PROSESSEN

1
I vår første møte vil vi se på prosjektet ditt, kartlegge behovet, omfanget, budsjett og ønsket leveringstidspunkt.
Du vil deretter motta et detaljert og spesifisert pristilbud,
og så snart vi er enige om å jobbe sammen vil du motta en avtale/kontrakt.

2
Du vil få en design-brief med spørsmål om prosjektet og bedriften din.
Svarene dine er et viktig verktøy for meg og vil gi en rettesnor for det videre arbeidet i design-prosessen.

3
Når prosjektet og omfanget er kartlagt, kan vi avtale fremdriftsplan.

4
Innen avtalt tidsfrist vil jeg presentere forslag. På dette stadiet er det viktig med en åpen og ærlig dialog,
slik at vi er sikre på at det endelige resultatet oppfyller dine forventninger og behov.

5
Når forslaget med eventuelle endringer er godkjent kan utkastene finjusteres og originaler fremstilles.
Du vil motta faktura og så snart denne er betalt, vil du få tilgang til alt materiellet.

6
Klar for å samarbeide?
Ta kontakt så kan vi avtale møte!