DIGEL DESIGN er et design-byrå
som legger stor vekt på personlig kontakt
og tett oppfølging av kundene

Jeg, Randi, har drevet DIGEL DESIGN siden 1990. Når det er behov for det samarbeider jeg med andre dyktige designere eller fagfolk innen markedføring, web-utvikling, foto etc.

Som grafisk designer AMG* er jeg opptatt av å levere design av høy kvalitet. Jeg legger stor vekt på merkevarebygging og en god visuell identitet. Jeg har bred og variert erfaring som designer og med prosjektstyring.

Mange av mine kunder har liten eller ingen erfaring i å kjøpe design-tjenester. Uansett om du har erfaring eller ikke, enten du har en idé eller du ønsker å overlate hele den kreative prosessen til meg, kan jeg lose deg gjennom en designprosess som sikrer deg et vellykket resultat, som kommuniserer, som du kan være fornøyd med og ikke minst som virker. Jeg er opptatt av å lytte til deg og som kunde vil du jobbe direkte med meg gjennom hele prosessen, enten prosjektet er stort eller lite.

God kommunikasjon og tett oppfølging i alle faser av prosjektet er utrolig viktig for å oppnå et vellykket resultat til avtalt tid og pris.

 

* Autoriserte Medlemmmer av Grafill, AMG er en sertifiseringsordning (et kvalitetsstempel for høy standard, etisk bevissthet, faglig og profesjonell kompetanse) for utøvere innenfor fagområdet visuellkommunikasjon / grafisk design. De autoriserte medlemmene forvalter en felles kunnskapsplatform mht. metoder, prinsipper, regelverk og etiske retningslinjer, som gir økt trygghet hos de som kjøper visuelle tjenester.