En god logo/profil skal bidra til god profilering og synlighet. Den skal gi et bilde av hva virksomheten står for og formidle bedriftens egenart og styrke. Den skal gjøre bedriften tydelig og identifiserbare, appellere til målgruppen og gi riktige assosiasjoner til omverdenen.

 

Design av logo, visuell profil og for GRÜNDERLYCKE
GründerLycke er et nettverk for kvinnelige gründere, nystartede, erfarne eller de som har en drøm om å starte for seg selv.

 

Design av logo, visuell profil og for Lean Logistikk
Lean Logistikk er et nystartet rådgivende konsulentfirma innen Lean (kontinuerlig forbedring) og logistikk.

 

Design av logo og visuell profil for AKFo

Akfo – Akershus Kunstforeningers Fylkesorganisasjon – er en paraplyorganisasjon som har som formål bl.a. å: øke/formidle kompetanse, bygge nettverk, kanalisere midler til medlemsklubbene, og å bistå med markedsføring av ulike kurs og seminarer.

De ønsket å få utviklet en helhetlig visuell identitet. Design av logo/symbol, designelementer/mønster […]

 

Design av logo, visuell profil og web for Horten Dyreklinikk

Da Horten Dyreklinikk fikk nye eiere, tok de kontakt for å få utviklet ny logo og en helhetlig grafisk profil. Profilen skal gjenspeile klinikkens visjon: «gjennom kontinuerlig faglig oppdatering, ydmykhet og respekt for dyrene, å sørge for og gi optimal og tilpasset behandling».[…]

Horten Dyreklinikk visuell profil